същността на изследването

„ТОП ИКТ Работодател“ изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Проучването откроява предпочитаните работодатели в сферата и очертава водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

Ангажираност на служителите
Степен на интегриране на стратегии за развитие в организацията
Удовлетвореност на служителите

Известни са победителите за 2016 година

TSD Services e „ТОП ИКТ Работодател” за 2016 г. Втора позиция в крайната класация зае стартъпът TINQIN, а трета е софтуерната компания Comptel Communications. Останалите победители в инициативата на JobTiger и ICT Media по категории са:

още

Организатори

със съдействието на

партньори